Tổng quan

Nguyễn Việt Quang (Xì-trum Nguyễn) là hướng dẫn viên Việt với bằng hướng dẫn toàn Châu âu.

Giới thiệu

  • Ngôn ngữ: Việt, Séc, Anh
  • Chuyên dẫn đoàn vừa và lớn
  • Có bằng hướng dẫn viên Châu âu
  • Khu vực: Toàn bộ Châu âu
  • Tận tâm, nhiệt tình, chu đáo, tâm lý khách hàng
  • Chi phí: 150-160eu/ngày

Liên hệ

Facebook bình luận